Programma

Bekijk hier wat onze standpunten zijn, of download onze gehele programma als PDF om nog eens rustig je tijd mee te verdoen.

#1: Studenten krijgen bij inschrijving een nummer en verliezen hun naam
Bureaucratie

Om efficiëntie te vergroten en het docenten makkelijker te maken moeten er vanaf nu niet twee soorten identificatie gebruikt worden maar slechts 1. Door hiervoor nummers te gebruiken worden persoonlijke connecties met studenten voorkomen, wat de objectieve besluitvorming versterkt en zorgt dat toekomstige nummers zo snel mogelijk willen afstuderen.

#2: Studenten moeten weer gewoon hun bek houden
Bureaucratie

De afgelopen tijd hebben studenten gestreden voor transparantie en democratische besluitvorming; daar is vrij weinig van terecht gekomen. Echter, zelfs nu is het nog te veel. Afschaffen die handel! Dat maakt besluitvorming een stuk sneller en geeft minder gedoe. Als studenten hun bek hadden gehouden hadden we nu gewoon een mooie campus in China gehad.

#3: Medezeggenschap? Minder zeggenschap!
Bureaucratie

Studenten weten toch niet waar ze het over hebben, ze zijn enkel de schapen die het onderwijs volgen. De personen die echt weten hoe het zit zijn de managers en bestuurders binnen onze universiteit. Daarom pleiten wij voor het afschaffen van de medezeggenschap.

#4: Universiteitsraadsverkiezingen alleen op 29 februari
Bureaucratie

Om te bewerkstelligen dat onze medezeggenschap niet meer toegankelijk is voor iedereen en studenten gewoon snel hun diploma halen willen wij de medezeggenschapsverkiezingen enkel op 29 februari houden. Daarbij willen we dat de RUG hier zo min mogelijk aandacht aan besteed door het verbieden van campagnevoeren.

#5: Medezeggenschap moet enkel in het Nedersaksisch plaatsvinden.
Bureaucratie

Om van de discussie over Nederlands of Engels in de medezeggenschap af te zijn stellen wij het volgende voor: medezeggenschap enkel in het Nedersaksisch, is net zo kut voor iedereen.

#6: Nieuwe dienstauto voor College van Bestuur mét jacuzzi, campingkoelkast en skibox
Bureaucratie

Met hun drukke schema is het uitermate belangrijk dat ons CvB optimaal kan relaxen op momenten dat zij onderweg zijn naar de VSNU of andere verplichtingen. Daarom pleiten wij voor eersteklas comfort, want waar bedenk je een beter strategisch plan dan in de jacuzzi met een koude rakker uit je campingkoelkast?

#7: Meer managementlagen binnen de universiteit
Bureaucratie

Met meerdere lagen worden de managers beter gemanaged, zodat zij zelf beter hun ondermanagers kunnen managen. Maximale efficiëntie zorgt ervoor dat er geld overblijft zodat Gerard Joling wederom kan komen bij het volgende Lustrum.

#8: Examencommissies worden afgeschaft, de docent heeft weer gewoon altijd gelijk.
Bureaucratie

De Examencommissies veroorzaken teveel werkdruk voor docenten en laten studenten denken dat zij nog een kans hebben om hun gelijk te halen. Hoewel dit natuurlijk niet zo is, willen wij alle illusie wegnemen door de Examencommissies af te schaffen. Als een docent iets zegt moet je dat maar accepteren.

#9: Docenten krijgen geen pensioen meer en geven onderwijs tot ze erbij neervallen.
Bureaucratie

Ervaring moet je behouden, daarom zeggen wij dat docenten niet meer met pensioen mogen en zo lang mogelijk moeten blijven werken. Wie wil er nou onderwijs van iemand die jong en recentelijk afgestudeerd is als je ook gedoceerd kan worden door iemand die al 70 jaar in het vak zit?

#10: Onderwijs alleen in het Gronings en andere vormen van het Nedersaksisch
Onderwijs

De verschraling van de Nederlandse taal is een veelbesproken onderwerp. Echter, er zijn meer talen die in de vergetelheid zijn geraakt in de krimpregio Groningen. De belangrijkste? Het Nedersaksisch! Het redden van de Groningse cultuur is belangrijker dan de kwaliteit van het onderwijs dat wordt aangeboden.

#11: Radicale schaalvergroting studies
Onderwijs

Alle studies met minder dan 200 studenten worden gesaneerd. Schaalvergroting creëert efficiëntie. Dat schept ruimte. Voor een nieuwe buitenlandse campus.

#12: Kleinschalig onderwijs verdwijnt; grote hoorcolleges worden de norm
Onderwijs

Studenten kunnen nu nog veel te goed opletten en dingen leren op de universiteit. We schrappen daarom alle werkgroepen en andere kleinschalige werkvormen ten behoeve van grote hoorcolleges van minstens 100 personen. Om hier ruimte voor te scheppen, worden hoorcolleges vanaf nu ook buiten op de Grote Markt gegeven.

#13: Er moet een 100% aanwezigheidsplicht gaan gelden; voor elk college verplicht inchecken met collegekaart en vingerafdruk, anders geen studiepunten
Onderwijs

Om ons rendement te vergroten en te zorgen dat studenten niet te veel naast hun studie gaan doen moet er vanaf academisch jaar 2021-2022 een aanwezigheidsplicht gaan gelden van 100%. Studenten mogen niet worden gezien als volwassenen die zelf kunnen beslissen of een college van toegevoegde waarde is.

#14: Er zijn alleen nog maar colleges om 8 uur ‘s ochtends en 10 uur ‘s avonds
Onderwijs

Met colleges verspreid over de hele dag worden studenten nog veel te veel verwend. Wij willen dat studenten weer écht inzet moeten tonen. Met deze collegetijden wint de overtuiging het weer van de drank.

#15: Tentamens uitsluitend op zaterdag
Onderwijs

De dag des oordeels is eindelijk gearriveerd. Dat wil zeggen: elke zaterdag. Studenten kunnen hun vrije tijd gedag wuiven. Dit biedt meer tijd om door de weeks onderwijs voort te zetten. Op zaterdagen moeten er minstens 6 tentamenslots komen.

#16: Alléén een herkansing als je die echt verdient
Onderwijs

Iedere student die een onvoldoende haalt, moet verplicht één dagdeel met een ezelsmuts buiten voor de Aletta Jacobshal gaan staan. Alleen dan krijgt de student een herkansing.

#17: Niet nominaal is niet studeren (dus ook gewoon bsa van 60 punten)
Onderwijs

De kop zegt genoeg; snel leren, snel afstuderen, snel afserveren. Zo hebben we alleen nog maar bekostigde studenten en blijft er meer geld over voor leuke prestigeprojecten van het CvB. Misschien is Letteren op deze manier zelfs nog winstgevend te maken.

#18: Alle opdrachten zijn vanaf nu groepsprojecten
Onderwijs

Individueel nadenken is totaal overbodig volgens de Partij tegen de Student. Vandaar dat studenten álle opdrachten vanaf nu in groepjes moeten doen. Zo stijgt niemand meer boven de middelmaat uit.

#19: PhD-plekken worden enkel als student-posities aangeboden
Onderwijs

Minder rechten voor studenten. Daarnaast zijn wij van mening dat de beloning wel wat minder kan, een fooi zou genoeg moeten zijn voor het werk wat ze doen. Ze geven toch geen onderwijs. De rest van de studenten moet toch ook lenen.

#20: Om interdisciplinariteit af te dwingen moeten alle alfastudenten 5 bètavakken volgen en andersom
Onderwijs

De afgelopen jaren was interdisciplinariteit hét woord in de bestuurslagen van de RUG. Om hier eindelijk resultaat van te zien moet dit hardhandig worden aangepakt. Weg met de handelingsverlegenheid en er gewoon wat aan doen. Studenten die anderszins geen interesse hebben in andere vakgebieden moeten geforceerd worden om interdisciplinair te worden door vakken te volgen bij de leerstoelgroep die zo ver weg mogelijk ligt van de faculteit waar ze in zitten.

#21: Zware selectieprocedures voor alle studies
Onderwijs

Studeren moet weer voor de happy few worden. Daarom geldt voor álle studies straks een zware selectieprocedure. Voor alle afvallers is er nog altijd de Hanzehogeschool.

#22: Traditionele schooluniformen worden verplicht
Onderwijs

Het moet afgelopen zijn met al die belachelijke fashion statements. Wij willen dat studenten zich weer kleden zoals het hoort: allemaal hetzelfde. Dit sluit aan bij het gebruik van nummers in plaats van namen.

#23: Verplichte toets over universitaire historie
Onderwijs

Elk halfjaar is er een verplichte overhoring over de geschiedenis van de Universiteit. Bij het zakken voor de toets, vindt er een schorsing plaats. Het is uitermate belangrijk om te weten wie de Decaan van Godsdienstwetenschappen was in 1829.

#24: Verplichte universiteitsbrede dagopening
Onderwijs

Elke ochtend om 7:00 moet alle studenten voor de ACLO verplicht het Grönnens Laid zingen en de vlag van de RUG heisen, gevolgd door ochtendgymnastiek. Respect voor de lokale tradities en historie van de RUG zijn uitermate belangrijk.

#25: Overmatig alcoholgebruik tijdens collegeweken wordt bestreden
Onderwijs

Elke ochtend moeten alle studenten een verplichte alcoholcontrole ondergaan. Bij een meting boven de 0,0 promille volgt directe verwijdering.

#26: FSE krijgt titelsponsoring
Onderwijs

De faculteit FSE krijgt titelsponsoring en heet voortaan de AkzoNobel Shell Gasterra Groningen School of Science and Engineering, powered by Vattenfall.

#27: Bekostiging verschuiven van alfa- naar bètastudies
Onderwijs

Alle aanbevelingen van de Commissie-Van Rijn worden integraal overgenomen. We gaan net zo lang bezuinigen tot er op elke alfa faculteit nog maar één student en één docent over zijn.

#28: Career Services wordt geschrapt
Onderwijs

Alle carrière-activiteiten worden verbannen, we willen studenten niet de illusie geven van een baankans. Zeker niet in de komende recessie.

#29: Verplichte video-observatie voor thuisstudie
Onderwijs

Bij thuisstudie worden verplicht opnames gemaakt om zeker te weten dat je geen eigen mening vormt. Bij het wegvallen van de videoverbinding, word je direct bezocht en ondervraagd door de rector.

#30: Elk kwartier tijdens college een verplichte Kahoot Quiz
Onderwijs

Om de concentratie van studenten nog verder negatief te beïnvloeden, krijgen ze nu ook nog elk kwartier een Kahoot Quiz voor de kiezen. Niet om een reden, gewoon om irritant te doen. Kahoots zijn hip, toch?

#31: Het mentorprogramma voor eerstejaars wordt omgevormd tot maatschappelijke stage
Onderwijs

Handen uit de mouwen; weer ervaring opdoen in de echte wereld! De academici van tegenwoordig weten niks meer van een band plakken, een schilderij ophangen of de tuin snoeien. Fysieke arbeid vinden wij een veel betere vorming dan een mentorprogramma.

#33: Koffie wordt verboden in alle Universiteitsgebouwen
Voorzieningen

Koffie is het enige middel wat bewezen studieresultaten verbeterd, daarom willen wij er vanaf. We willen weer een eerlijk beeld krijgen van hoe slecht onze studenten zijn.

#34: Printen wordt 1 euro per pagina
Voorzieningen

Analoog leren is bewezen een betere methode om te studeren, als zodoende willen wij dat alle teksten, boeken en readers alleen nog maar online te lezen zijn. Als je toch iets moet printen omdat je het moet inleveren kan dat, maar kost het 1 euro per pagina.

#35: De catering wordt duurder en ongezonder
Voorzieningen

Er bestaat enorm veel draagvlak onder studenten voor vega(n) voedsel op de universiteit. Dé reden voor ons om te zeggen; doe het niet! Zorg dat voedsel in kantines enkel nog vlees bevat. Het liefst kroketten.

#36: Fietsenrekken worden vervangen door het Jorien Bakker plantsoen
Voorzieningen

#niemandiseenbinnenmens, aldus onze woordvoerder Jorien Bakker (@ja_bakker). Tijd om de daad bij het woord te voegen door steen en metaal te vervangen met een prachtige groene oase, die we naar haar vernoemen. Je fiets neem je maar gewoon mee naar college.

#37: Er komt een avondklok in de stad Groningen
Voorzieningen

Om te voorkomen dat studenten te veel plezier en afleiding van hun studievoortgang hebben moet er een avondklok komen voor studenten. Studiesucces is belangrijker dan Studentsucces.

#38: Meer studenten, kleinere bussen richting Zernike
Voorzieningen

Lijn 15 is niet vol genoeg, we zien dat er nog te vaak 1 of 2 plekken beschikbaar zijn. Dit willen wij voorkomen door achtpersoons buurtbussen in te zetten die één keer in de anderhalf uur rijden vanaf het Hoofdstation. Zo moeten mensen maar via het Jaagpad gaan fietsen.

#39: De jacht op fietsende studenten wordt gelegaliseerd
Voorzieningen

Het Jaagpad doet zijn naam weer eer aan: studenten die langzamer dan 15 km/u fietsen, worden met een super soaker waterpistool beschoten.

#40: Prikkelende informatievoorziening voor studenten
Voorzieningen

RUG.nl heeft voortaan geen zoekfunctie meer en verdwijnt uit Google, studenten moeten laten zien dat ze gemotiveerd genoeg zijn om het antwoord op hun vragen te vinden.

#41: Curling wordt op termijn de enige toegestane studentensport
Voorzieningen

Het NK Curling is niet al te lang geleden gehouden, dit was een daverend succes. Dit willen wij steunen, om het curling op onze onbevroren natuurwateren te bevorderen wordt dit de enige studentensport.

#42: 42.0 Alleen roken in rookzones precies voor de ingang; blowen is wel overal toegestaan
Voorzieningen

Het is ondoenlijk om studenten niet meer te laten roken op universiteitsterrein. Door de rookzones voor de ingang te plaatsen maken we ze de paria’s van de universiteit. Weg met rokende studenten. Blowen mag nog wel want docenten moeten ook aan hun trekken komen.

#43: Spreiding colleges over gehele Universiteit van het Noorden
Studieomgeving

De helft van je colleges zijn in Groningen, en de andere helft verspreid over de Universiteit van het Noorden (Leeuwarden, Emmen, en later Pyongyang). Zo weten we tenminste zeker dat er studenten rondlopen op die locaties.

#44: Vakevaluaties worden vervangen door studentevaluaties
Studieomgeving

Docenten beoordelen na elk blok hun studenten; na elk blok valt de slechtste 10% automatisch af.

#45: Studieadviseurs verdwijnen, ze worden weer gewoon bijstandstrekkers
Studieomgeving

Advies is niet meer nodig als je geen eigen keuzes meer mag maken. Studieadviseurs zullen daarom de wacht aan worden gezegd.

#46: Studenten moet zich niet aanstellen
Studieomgeving

Studenten moeten vanaf nu 13 weken wachten op een afspraak bij de studentenpsycholoog, zodat we zeker weten dat ze zich niet aanstellen.

#47: Alle bestuursbeurzen worden afgeschaft
Studieomgeving

De verdeling is al jarenlang gezeik en willekeur en bezorgt CUOS hoofdpijn. Daar maken we een einde aan. Zo kunnen we het CUOS gewoon afschaffen. Bovendien ontmoedigen we zo de zelfontplooiing van studenten nóg verder. Het geld kan beter geïnvesteerd worden in afscheidsborrels van bewindslieden - en Gerard Joling.

#48: Culturele activiteiten worden beschermd tegen onverdraagzame invloeden
Studieomgeving

Als een student een cursus wil volgen bij de USVA, moet deze eerst een woke-toets doorstaan. Zo weten we dat we de subsidies sowieso doelmatig besteden.

#49: De Universiteit erkent geen beperkingen meer
Studieomgeving

Alle voorzieningen voor studenten met een functiebeperking worden acuut stopgezet. Het bespaarde geld wordt geïnvesteerd in een nieuwe branch campus.

#50: Matching vervangen door centrale ontgroening
Studieomgeving

De Keiweek wordt omgevormd tot één centrale ontgroening voor alle RUG- en Hanzestudenten. Alleen degenen die overleven, mogen beginnen aan hun studie.

#51: Honours College en G.S.C Vindicat atque Polit gaan fuseren
Studieomgeving

Ze bedienen in de praktijk toch delen van dezelfde doelgroep: studenten met té rijke ouders.

#52: Zelfontplooiing wordt zoveel mogelijk tegengegaan
Studieomgeving

Alleen studenten die direct van de middelbare school komen worden toegelaten, zelfontwikkeling voor het studeren wordt niet toegestaan. Een voorafgaande HBO-studie ook niet. Alle pre-masters worden daarom afgeschaft. Cursisten moet lekker zichzelf kunnen zijn.

#53: Staand leren wordt de nieuwe norm
Studieomgeving

Alle stoelen worden uit de universiteit verwijderd: zitten is immers het nieuwe roken. Dit biedt studenten bovendien een extra uitdaging tijdens het leren.

#54: Nieuwe campus in Noord-Korea
Studieomgeving

Na succesvolle investeringen in Leeuwarden en Emmen is het tijd om de Universiteit van het Noorden te vervolledigen. Door het toevoegen van dit Noordelijke gebied kunnen we de faculteit die voorheen FSE werd genoemd nieuwe mogelijkheden voor onderzoek naar kernenergie en -wapens bieden.

#55: Alle studentenhuisvesting verdwijnt naar Haren en wordt eigendom van de Universiteit
Huisvesting

Om te zorgen voor echt slechte accomodatie voor iedereen - niet alleen voor internationale studenten - gaat de RUG een campus bouwen in de Biotoop in Haren. Als ze het hier te leuk hebben worden ze per direct op straat gezet.

#56: Verplicht wonen in universitaire huisvesting, inclusief stapelbed
Huisvesting

Studenten moeten verplicht wonen in deze nieuw te bouwen ‘dorms’ met stapelbedden. Ruilen van kamer is verboden, hoe kut degene bij je ook is. Daarnaast zijn er geen deuren, en dus geen kans op enige privacy.

#57: Alle kamers krijgen een minimum huur van 666 euro, en er is geen huurtoeslag mogelijk
Huisvesting

Dit moet ervoor zorgen dat de kosten om te gaan studeren oplopen en het weer echt voor de elite wordt. Om dit te realiseren gebruiken wij zogenoemde “short-stay contracten” waar geen huurrecht & -prijsbescherming op rust. Zo veel mogelijk winst wordt afgeroomd om het bestuursgebouw te kunnen opknappen.

#58: Verlaten universiteitsterrein tijdens academisch jaar verboden
Huisvesting

Verblijf op de accommodatie en/of de campus gedurende het studiejaar wordt verplicht. Vakanties en familiebezoek worden verboden, behalve in de zomervakantie.

#59: Internetverkeer gemonitord op mogelijke afleiding
Huisvesting

Het internetgebruik van alle studenten wordt gemonitord, om te controleren of ze niet teveel afgeleid raken door films, vieze plaatjes of intellectuele bezigheden.

#60: WCs hebben geen WC-brillen zodat die niet gestolen kunnen worden
Huisvesting

Omhoog, omlaag: zonder bril is er eindelijk geen discussie meer. Iedereen zal op een gegeven moment onprettig moeten hurken.

#61: Internationale studenten en docenten zijn niet meer welkom, tenzij ze vloeiend Nedersaksisch spreken en schrijven
Internationaal

Internationalisering moet de Universiteit weer dienen, in plaats van andersom. Dankzij onze andere geldbesparende maatregelen hebben we de inkomsten van internationale studenten namelijk minder hard nodig. We kiezen daarom radicaal voor ons achterland: Groningen, en het bredere Nedersaksische taalgebied.

#62: ESN wordt afgeschaft.
Internationaal

Er komt een nieuwe organisatie uitsluitend voor Nederlandse studenten, die werkt aan het behoud van de joods-christelijke cultuur. De naam van de nieuwe organisatie wordt: Enkel Studenten uit Nederland. Door enkel voor Nederlandse studenten aparte introductieweken en activiteiten te organiseren probeert deze organisatie de segregatie zo veel mogelijk in stand te houden.

#63: Uitwisselingen afgeschaft, in het buitenland spreken ze toch geen Nedersaksisch
Internationaal

Afgezien van een beperkt aantal gebieden in Duitsland is het Nedersaksisch internationaal totaal irrelevant. Daarom schrappen we deze tijd- en geldrovende uitwisselingen, die bovendien voor studenten toch alleen maar één groot zuipfestijn zijn.

#64: Een energietransitie naar steenkool en gas uit Slochteren
Duurzaamheid

Grijze stroom kampt met een - volgens Shell en de NAM - ten onrechte steeds slechter wordend imago. De RUG gebruikt daarom straks uitsluitend stroom uit steenkool en Gronings gas, dat is goed voor de lokale economie. Dit biedt ook goede onderzoeksthema’s voor de sustainable society pilaar.

#65: Het Zernikecomplex wordt een nieuw schaliegaswingebied
Duurzaamheid

Na het Yantai-project wordt het tijd om de private middelen van de Universiteit weer aan te vullen. Zoals elke zichzelf respecterende dictatuur zou doen, verkopen ook wij onze natuurlijke rijkdommen.

#66: De Energy Academy wordt het nieuwe hoofdkantoor van de NAM
Duurzaamheid

Na titelsponsoring door Shell en het starten van schaliegaswinning op het terrein is besloten dat de Energy Academy voor de NAM dé ideale plek is om hun bedrijfs belangen te behartigen; dicht bij de gaswinning en dicht bij de academici om onderzoek te kunnen beïnvloeden.

#67: Docenten moet verplicht vliegen voor reizen naar het buitenland
Duurzaamheid

Treinreizen is langzaam, maar desondanks nog steeds veel te prettig. We dwingen daarom docenten het vliegtuig te nemen. Telkens je nagelschaartje en je 1 milliliter te grote shampoofles afstaan aan de security is het reiscomfort dat we álle docenten gunnen. Een gebrek aan een nabij vliegveld moet daarbij geen belemmering zijn: we zijn van EasyJet al jaren gewend bij een vliegveld aan te komen dat totaal niet in de buurt ligt van de eindbestemming.

#68: De RUG moet naar een bank die alleen handelt in wapens en bloeddiamanten.
Duurzaamheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid telt niet, het gaat slechts om het rentepercentage en de ondersteuning van systemen. Universiteiten moeten geen morele leiders zijn maar business koningen.

#69: Duurzaamheidsinitiatieven via Tinder matchen met bedrijven
Duurzaamheid

De koppeling tussen de RUG en het bedrijfsleven is enorm belangrijk geworden de afgelopen jaren. Door duurzaamheidsinitiatieven te koppelen aan bedrijven kunnen we garanderen dat ze allemaal naar links geswiped worden. Weg met duurzaamheid, dit is geen een doelmatige besteding van RUG geld.