#10: Onderwijs alleen in het Gronings en andere vormen van het Nedersaksisch

De verschraling van de Nederlandse taal is een veelbesproken onderwerp. Echter, er zijn meer talen die in de vergetelheid zijn geraakt in de krimpregio Groningen. De belangrijkste? Het Nedersaksisch! Het redden van de Groningse cultuur is belangrijker dan de kwaliteit van het onderwijs dat wordt aangeboden.