#11: Radicale schaalvergroting studies

Alle studies met minder dan 200 studenten worden gesaneerd. Schaalvergroting creëert efficiëntie. Dat schept ruimte. Voor een nieuwe buitenlandse campus.