#15: Tentamens uitsluitend op zaterdag

De dag des oordeels is eindelijk gearriveerd. Dat wil zeggen: elke zaterdag. Studenten kunnen hun vrije tijd gedag wuiven. Dit biedt meer tijd om door de weeks onderwijs voort te zetten. Op zaterdagen moeten er minstens 6 tentamenslots komen.