#16: Alléén een herkansing als je die echt verdient

Iedere student die een onvoldoende haalt, moet verplicht één dagdeel met een ezelsmuts buiten voor de Aletta Jacobshal gaan staan. Alleen dan krijgt de student een herkansing.