#27: Bekostiging verschuiven van alfa- naar bètastudies

Alle aanbevelingen van de Commissie-Van Rijn worden integraal overgenomen. We gaan net zo lang bezuinigen tot er op elke alfa faculteit nog maar één student en één docent over zijn.