#29: Verplichte video-observatie voor thuisstudie

Bij thuisstudie worden verplicht opnames gemaakt om zeker te weten dat je geen eigen mening vormt. Bij het wegvallen van de videoverbinding, word je direct bezocht en ondervraagd door de rector.