#3: Medezeggenschap? Minder zeggenschap!

Studenten weten toch niet waar ze het over hebben, ze zijn enkel de schapen die het onderwijs volgen. De personen die echt weten hoe het zit zijn de managers en bestuurders binnen onze universiteit. Daarom pleiten wij voor het afschaffen van de medezeggenschap. Laat de (zo veel mogelijk!) managementlagen hun werk doen en laat de bestuurders besturen!