#4: Universiteitsraadsverkiezingen alleen op 29 februari

Om te bewerkstelligen dat onze medezeggenschap niet meer toegankelijk is voor iedereen en studenten gewoon snel hun diploma halen willen wij de medezeggenschapsverkiezingen enkel op 29 februari houden. Daarbij willen we dat de RUG hier zo min mogelijk aandacht aan besteed door het verbieden van campagnevoeren.