#44: Vakevaluaties worden vervangen door studentevaluaties

Docenten beoordelen na elk blok hun studenten; na elk blok valt de slechtste 10% automatisch af.