#5: Medezeggenschap moet enkel in het Nedersaksisch plaatsvinden.

Om van de discussie over Nederlands of Engels in de medezeggenschap af te zijn stellen wij het volgende voor: medezeggenschap enkel in het Nedersaksisch, is net zo kut voor iedereen.