#50: Matching vervangen door centrale ontgroening

De Keiweek wordt omgevormd tot één centrale ontgroening voor alle RUG- en Hanzestudenten. Alleen degenen die overleven, mogen beginnen aan hun studie.